Naša putovanja

Albanija – Makedonija
– Otok Krf
Italija: Apulja – Rotondo – Matera
Armenija
Baltičke zemlje i Helsinki
Barcelona
Belfast
Mađarska
Prag 2008
Dubai
Indija
Irska
Kreta
Mala Azija
Poljska
Rama
Rumunjska
Sveta Zemlja
Na putu sv. Jakova
Santiago de Compostella
Italija: 2000.
Milano, Torino, Rim, Asiz, Piza i Monte Casino