Suho Polje

Crkva na Suhom Polju 1900. – 1992.

Crkva srušena 1992.

Crkva ponovno u izgradnji

Crkva na Suhom Polju