Rudi – Đakon

Danan 7. 10. 2007. godine u bečkoj katedrali St. Stephan zaredio me za stalnog đakona bečki nadbiskup, kardinal Dr. Christoph Schönborn. Nakon ređenja sve smo to proslavili u mojoj župi Marienpfarre u 17. bečkom kotaru. Tadašnji župnik i moj prijatelj p. Andreas Hiller uz pomoć svih župljana je organizirao veliko slavlje. A kako je bilo pogledajte na slikama. Hvala svima koji su bili da s mojom Marijom i sa mnom proslavimo ovaj veliki dan.

Većinu slika je slikao naš kum Ivan Bulaja!

Prije ređenja na putu u katedralu:

Ređenje u katedrali:
P. Andreas Hiller je zajedno s drugim svećenicima koncelebrirao, a u đakonsko ruho (štolu i dalmatiku) obukao me fra Kazimir Dolić, moj prijatelj i tadašnji župnik moje rodne župe Suho Polje na Kupresu. Hvala im!

Nakon ređenja bio je prijem za sve u dvorištvu biskupske palače u Beču. I naravno čestitanje mojtine, svojtine i prijatelja!

A onda nakon prijema slavlje se nastavilo u mojoj župi Marienpfarre u tada još velikoj župskoj dvorani.